skip to Main Content

آشنایی با تراکم ساختمانی و نحوه محاسبه آن؛ قانون 60 درصد ساخت چیست؟

آشنایی با تراکم ساختمانی و نحوه محاسبه آن؛ قانون 60 درصد ساخت چیست؟ با توجه به مفهوم تراکم می توان بر اساس میزان و تعداد ساختمان های احداث شده در فضایی مشخص از شهر، تراکم ساختمانی را که به صورت…

بشتر بدانید

اصول و ضوابط ساختمان سازی

  اصول و ضوابط ساختمان سازی محل استقرار ساختمان در زمين محل استقرار ساختمان در شرايط متعارف بايد در قسمت شمالي زمين باشد ، در موارد استثنائي مانند وجود درختان قطور و يا شرقي غربي بودن زمين و نظاير موضوع…

بشتر بدانید

ساختمان چیست و هر آنچه درباره انواع ساختمان و مراحل ساخت آن باید بدانید

  ساختمان چیست و هر آنچه درباره انواع ساختمان و مراحل ساخت آن باید بدانید در این مقاله انواع ساختمان و مراحل مختلف ساخت آن و همچنین اجزای مهم و اساسی در یک ساختمان مورد بررسی قرار گرفته شده است.…

بشتر بدانید
Back To Top