skip to Main Content
ابعاد حمام و سرویس بهداشتی

ابعاد حمام و سرویس بهداشتی

 ابعاد حمام و سرویس بهداشتی

طرح های زیر شامل میانگین و حداقل های ابعاد حمام ها براساس تعداد و موقعیت قرارگیری این مبلمان می باشد.
حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با یک روشویی و یک سرویس فرنگی درب رو به بیرون 190 * 75 سانتیمتر

طراحی حمام و سرویس بهداشتی
طراحی حمام و سرویس بهداشتی
حداق ابعاد سرویس بهداشتی
  • حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با یک روشویی و یک سرویس فرنگی درب رو به داخل 120 * 140 سانتیمتر
  • حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با یک وان و یک روشویی و یک فرنگی 155 * 215 سانتیمتر
  • حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با تجهیزات 4 گانه ،وان،دوش،روشویی و فرنگی 215*260 سانتیمتر
  • حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی مطلوب برای دو نفر با فضای وان مستقل 185* 350 سانتیمتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top