skip to Main Content
چیزهایی که باید بدانید

برخی چیزهای خنک و چیزهایی که در مورد آنها بخوانید.

تسهیلات نوسازی

با عنايت به بند اول صورتجلسه كميته تغييرات شهرسازي به تاريخ 4/5/90 و باتوجه به…

ادامه مطلب

اخذ کلیه مدارک هنگام تشکیل پرونده

همزمان با فرا منطقه اي شدن سرويس هاي واگذار شده به دفاتر خدمات الكترونيك شهر…

ادامه مطلب

احداث طبقه تشویقی در زمین های بایر

با عنايت به بند 2 صورتجلسه سيزدهمين كارگروه تخصصي ضوابط شهرسازي كه باحضور معاونين محترم…

ادامه مطلب
Back To Top